PRIMARIA COMUNEI SEACA

Judetul Teleorman

ANUNTURI DE ACHIZITIEPV afisare Statache Daniela 2 Detalii
PV afisare Statache Daniela 1 Detalii
Oferta vanzare teren Ciobanu Lusu Detalii
PV Leanca Valerica 3 Detalii
PV Leanca Valerica 2 Detalii
PV Leanca Valerica 1 Detalii
PV Culcea Marin Detalii
PV Biloiu Florea 3 Detalii
PV Biloiu Florea 2 Detalii
PV Biloiu Florea 1 Detalii
PV Adam Marian 2 Detalii
PV Adam Marian 1 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC LISTO SRL Detalii
Oferta vanzare teren Istrate Valerian Detalii
Oferta vanzare teren Pirlea Anica 2 Detalii
Oferta vanzare teren Parlea Anica Detalii
Comunicare acceptare oferta SC AGROMAD CROPS SRL 8 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC AGROMAD CROPS SRL 7 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC AGROMADCROPS SRL 6 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC AGROMAD CROPS SRL6 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC AGROMAD CROPS SRL 5 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC AGROMAD CROPS SRL 4 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC AGROMAD CROPS SRL 2 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC AGROMAD CROPS SRL 1 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC Ivagri SRL 2 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC Ivagri SRL 1 Detalii
Comunicare acceptare oferta SC Agro Zambrea SRL Detalii
Oferta vanzare teren Barac Detalii
Oferta vanzare teren Dobrescu 2 Detalii
Oferta vanzare teren Dobrescu 1 Detalii
Oferta vanzare teren Paunescu 8 Detalii
Oferta vanzare teren Paunescu 7 Detalii
Oferta vanzare teren Paunescu 6 Detalii
Oferta vanzare teren Paunescu 5 Detalii
Oferta vanzare teren Paunescu 4 Detalii
Oferta vanzare teren Paunescu 3 Detalii
Oferta vanzare teren Paunescu 2 Detalii
Oferta vanzare teren Paunescu 1 Detalii
Oferte vanzare teren Maretu Maria, Popescu Gabriela Carmen, Dumitriu Salomia Detalii Oferte vanzare teren Maretu Maria, Popescu Gabriela Carmen, Dumitriu Salomia
Oferta vanzare teren Iorga Stefania Detalii
Comunicare acceptare oferta tanar fermier Zamfir Alin Cornel Detalii
Acceptare oferta Ivagri SRL2 Detalii
Acceptare oferta Ivagri SRL 1 Detalii
Dosar vanzare teren Dorcea Petre, Panaghia Maria Detalii
Comuncare oferta Manea F Elena II Detalii
Comunicare oferta tanar fermier Dinca Florentin II Detalii
Comunicare aceptare oferta SC AGROMADCROPS SRL Detalii
Comunicare acceptare oferta Calin Marius Valentin II Detalii
Oferta vanzare teren Maniga Mitica Detalii
Oferta vanzare teren Olteanu Constantin Detalii
Oferta vanzare teren Popescu Gabriela Detalii
Oferta vanzare teren Nadaban Lucica 3 Detalii
Oferta vanzare teren Nadaban Lucica 2 Detalii
Oferta vanzare terenNadaban Lucica 1 Detalii
Oferta vanzare terenGaman Florea 2 Detalii
Oferta vanzare teren Gaman Florea 1 Detalii
Oferta vanzare teren Ciuca Florentina Detalii
Comunicare acceptare oferta Calin Marius Valentin II Detalii
Oferta vanzare teren Dorcea Petre Detalii
Comunicare acceptare oferta Manea F Elena II Detalii
Oferta vanzare teren Miu Florian Florin Detalii
Oferta vanzare teren Constantin Lucian Detalii
Cerere oferta cumparare Manea F Elena II Detalii
Comunicare accepatre oferta Baban Elisabeta PFA 1 Detalii
Comunicare acceptare oferta Baban Elisabeta PFA Detalii
test2 Detalii test2
test2 Detalii test2
Comunicare acceptare oferta Cojocaru Nicolae Stoinescu II Detalii
Comunicare acceptare oferta Cojocaru Nicolae Stoinescu II Detalii
Comunicare acceptare oferta Cojocaru Nicolae Stoinescu II Detalii
Comunicare acceptare oferta Cojocaru Nicolae Stoinescu II Detalii
Comunicare acceptare oferta Baban Dragos George II Detalii
Comunicare acceptare oferta Baban Dragos George II Detalii
Comunicare acceptare oferta LEADER Detalii
oferta vanzare teren Tudor Mariana Detalii
Oferta vanzare teren Dobromir Detalii
Oferta vanzare teren Dragomir Nicolae Detalii
Oferta vanzare teren Saioc Florica Detalii
Oferta vanzare teren Tudor Mariana Detalii
Oferta vanzare teren Iordache Maria Detalii
Comunicare acceptare oferta Manea 2 1 Detalii
Comunicare acceptare oferta Manea Detalii
Oferta vanzare teren Agrinatura 1,2350 ha Detalii
Oferta vanzare teren Agrinatura 2,91 ha Detalii
Oferta vanzare teren Agrinatura 3,40 ha Detalii
Oferta vanzare teren Agrinatura 4,6350 ha Detalii
Oferta vanzare teren Biloiu Florea Detalii
Comunicare acceptare oferta Agro Zambrea SRL Detalii
Oferta vanzare teren Murgoci Manolache Liana Detalii
Oferta vanzare teren Neacsu Marinescu Ioana Detalii
Oferta vanzare teren Istrate Nicolae Detalii
Comunicare accepatre oferta Leader 2 Detalii
Comunicare acceptare oferta Leader 1 Detalii
Oferta vanzare teren Calinescu 2 Detalii
Oferta vanzare teren Calinescu 1 Detalii